FANDOM


JOŁ ZIOMALE! DŹIŚAY OPOFIEM WAM BARCO STHRASHNOM HISTORJE ZASRANEGO BAHURA.

DAFNO DAFNO TEMÓ BYU SE TAKY BAHUR. BAHUR MIAU NA IMJE BAHUR BO JEGO STAŻY NIE FJECIELI JAG GO NASFAĆ. BAHUR BYU BARCO ZASRANY. BAHUR SE KIEDYŹ OGLONDAU POKEMOPY F TELEFIZI. NAKLE ZACZOU SIEM TAKY POKRAM "DLACZEGŁE JA?". BAHUR NIE LUPIŁ TEKO PROKRAMU WIENC WŁONCZYŁ SE JAKOMŚ TASIME FAŁ HA ES. ZACZOU LECIEĆ ODĆINEG POKEMOPUF. I TEN... NO... EEE... TEN SRASZ CZY JAG MÓ TAM NO... YYY... UMAR. BAHUR SIEM POPŁAKAU. I HĆAU POPEUNIĆ SAMOBUJSTFO. NAKLE JEBNOU W BAHURA PIORUN A S NIEPA SESTOMPIU PIKACHUJ. PIKACHUJ ZACZOU NAPIERDALAĆ PIORUNAMY W BAHURA A BAHUR UCIEKAU. NAKLE ZIEMIA SIEM ROSSTOMPIUA I WYLECIAUY Z DZIÓRY LATAYONCE PIESEUY KTURE PORFAŁY BAHURA. ROCICE BAHURA FRUCILI DO DOMQ. PACZOM PACZOM A TAM BAHURA NIMA. FKÓRFIENI ROCICE BAHURA SIEM ZAMIENILI FE FRÓSZGI ŁINGZ I ZACZELI SZÓKADŹ BAHURA. PIESEUY SOSTAFIUY BAHURA F CIEMNEY JAZGINI. BAHUR POSZET SE TAM DALEJ DO TEY JAZGINI. F JAZGINI BYUO SOŁ MENY NIETOPESZUF. BAHUR SIEM BARCO BAU NIETOPESZUF BAHUR UCIEG DALEY DO TEY JAZGINI. NAKLE BAHUR SOBACZYU SONIQA.E IKZ E. A TEN SONIQ. E IKZ E POFIEDZIAU:

"ZJEM ĆI KÓRFA MAME!!!"

A BAHUR NA TO:

"ŃEEE!!!"

A SONIQ NA TO:

"JESSS!!!"

BAHUR OTPOFIEDZIAU:

TAK F SUMIE... ŃIC NIE OTPOFIEDZIAU. FKÓRFIENI ROCICE BYLI JUSZ BLIZGO JAZGINI BIKOZ DEJ HEV GOT A DŻI PI ES IN ASS(PROFESZJONAL INGLISZ). FKÓRFIENI ROCICE WŁONCZYLI ŃITRO F DUPAH I JUSZ BYLI F JAZGINI. ALE SONIQ JUSZ ZJAT BAHURA. MATKA BAHURA SIE FKÓRFIUA I JEBŁA SONIQOWI W MORDE. STARY BAHURA SIEM ZESRAU SE STRAHU. NAKLE PSZYLECIAUA SUPER HIPER MEGA BAPCIA KTURA POZABIJAUA FSZUSTGICH I UPIEKUA Z NIH CIAZDGA.

STSZESZ SIEM SONIQUA PIKACHUJA LATAJONCYCH PIESEŁUF I SUPER HIPER MEGA BAPCI.

DI ENT