FANDOM


TA CHISTORJA JEST W STU PROCENTACH

PRAFCIFA!!!111


PEFNEGO KÓRFA SUONECZNEGO DZIONGA SIEDZIAUAM SE W JEBANYH INTERNETACH I SZUKAUAM ODCINKUF Z MOIEGO KÓRWA ULUBJONEGO ANIMCA: HETARIA. TAK SZÓKAUAM I SZÓKAUAM, ASZ ZNALAZUAM TO: HETARIA EPISUD 666. -O KUFA!!!1111- WRZASNEUAM (CZYT. WYDARUAM SIEM NA CAUY GUOS RZE SONSIEDZI MJE ZA TO OPIERDOLILI XD) -TEGO AKÓRAT Ń E FIĆIAŁAM JESZCZE!!!1111 A WŁONCZE SE I OBEJŻE, A CZO? PSZECIEŻ NICZ ŚE Ń STAŃE!!!!111ELEVEN. PO OBEJSZEŃU TEGO MOJE RZYCIE STRACIUO SENS!!!1111 TO BYUO TAGIE PSZERASZAJONCE I HIPERREALISTYCZNE!!!!

ZACZEUO ŚEM OD ZFYGŁEGO INTRA ROSPOCZYNAJONCEGO KASZTY ODĆNEG. PO TYM MOSZNA BYUO ZOBACZYĆ JAK FELICIANO RZARŁ MAKARON, WYGLONDAUO BY TO NORMALNIE, GDYBY NIE TO, ŻE CAŁE TUO BYUO HIPERREALISTYCZNIE KHRIFTO-CZERFONE. TO BYUO KÓRFA TAGIE STRASZNE, RZE ŚEM ZESRAUAM PINĆ RAZY. NASTEMPNIE MOGUAM ZOPACZYĆ JAK FELI ŚEM DUAWIŁ KLÓSKAMI I A Z JEGO OCZÓ ZACZEUA SONCZYDŹ ŚEM KHEFF. TAKA HIPERREALISTYCZNA, RZE SZOG!!!1111111ELEVEN POTEM ZOBACZYUAM ALFRETA, ARTÓRA, FRANSISA, IFANA I FANKA. BYLI ONI W KSZAKACH I WIEDZIAUAM RZE ONI OBSERWOWALI JAK WUOCH JADUŁ TE SFOJE KLÓSGI I UMAR (MOGUAM TO SPOSTRZEC PO LORNETDZE KTUROM MIAUŁ AMERYGA) ALE ONI TESZ NIE BYLI NORMALNI. ZAMIAST NORAMLNYCH SUOTKICH OCZEG MJELI BARDZO HIPERREALISTYCZNE.......KRUCZO-CZERNE DZIURY Z KTURYH WYPŁYWAWUA KHREFF, HIPERREALISTYCZNA KHREFF!!!!!!1111111111
SKRINSZOD Z ODĆINGA!!!11


POTEM POJAWIŁ ŚEM SONIK ZE SFOJEJ KÓLTOFEJ GRY, DZIE ZABIŁ SFOIH PSZYJACIUŁ. POMYŚLAUAM SOPJE: WUTEEF????!!!!111111111ELEVEN. I TEN SONIK ZABIŁ FRANSISA A POTEM POWIEŚIŁ ANGLIĘ ZA JEGO JELITA. TO BYUO OGROPNE, RZ ŚE ZNOFU ZESRAUAM!!! PUŚŃEJ DO SONIKA DOŁONCZYŁ PIKACZU BEZ SFOJEGO OGONA I CZARNYMI DZIURAMI ZAMIAST OCZÓ IALE ZAMIAST KHRFII WYPŁYWAUA Z NICH CZARNA ROPA!!!!1111 HIPERREALISTYCZNE ROPA KÓRFA. PIKACZU WZIOŁ Z NIKONT ŚERKIERE I ODCIOŁ WSZYSKIM GUOFY. NAGLE EKRAN ZROPIŁ ŚEM CZARNY A POTEM ZACZOŁ ŚŃEŻYĆ. ZOBACZYUAM PUŹNIEJ INNE MJESCE. TO BYUA STODOUA A NA JEJ ŚCIANACH BYŁY WYPISANE NA CZARNO I CZERFONOO NAPISY W STYLÓ ZALGO: h͐̋͊͋͛͊̿t̃̈́͌̿ͤ̊a̔̊̃͒ͯͧeͨ̈́ͣ̈́͐͞ͅd͙̣ ̰͈̿ͦ̾ͭr̜͎̞͋̌͌̄͢uͤ̌͋̈́͏̤̺͖͙ö͇̖͉͚́͌ͥ̿̈́̋̿͟ͅy̱ͥͥ͋͒̚̚ ̪̹͚̭̘ͪͪͬ̇͒̅o̪̬̼̫̱̗̣ͤͭ̑̽t̰̗̞̥̪̮̓̾̿ͦ̚ ͚̞̬ͫ͐̌̉ͭ̏̍͞ę́m̢̥̫͌̈͋̐̚ǐ̫͎̠̱t ͖̟͙̝͕̺ͬ̄̇ͨͮ̃  ORAZ e͙̼̜̠͊͊ͮ͑̋̽͝ì̲̙͎̣̙̯ͩ̉̐̂͑ͬd̷ ̵̺l͉̒̑̓ĺ̠̫͓ͩ̃ͭ͋̒ͬi͊̈́̂̓̔ͬw̟͇͖̫̪ͯ̔ͅ ͊̉́ͤ̌ͩo͇͚̟̗ͦͦ̋͒̂ͩ̚ǘ̵̮̣̠̗ͮ̄ͬ͊y̖̲͕̦͆ͪ͐̒̂͞. PONOFNIE POMYŚLAUAM SE: WYTYFY?????!!!!1111. ZARAS!!!!111 PSZECIESZ TSZEBA JE PSZECZYTAĆ OD TYŁÓ! ZNUF ŚEM ZESRAUAM. ODCZYTAUAM JE: TIME TO YOUR DEATH (CZAS NA TFOJOM ŚMIERĆ) I YOU WILL DIE (UMRZESZ). POTEM EKRAN ZACZOŁ PONOFNIE ŚNIEŻYĆ. MOIM OCZOM UKAZAUA ŚEM DEMONICZNA MORDA IFANA, CAUA BIAUA ZE STRZEMPGAMI MIENSA W NIEKTURYH OKOLICAH TFARSZY. NAT JEGO GUOWOM BYUŁ MHROCHNY NAPIS: SONIK I PIKACZU TÓ SOM, UCIEKAJ DZIE PIEPRZ ROŚNIE, INACZEJ SKOŃCZYSZ JAK ON. POTEM (NARESZCEI) TEN SEANS ŚE ZAKOŃCZYŁ, ALE ZAMIAST ZWYKŁEJ PIOSENKI ZAKAŃCZAJONCEJ ANIME USŁYSZAUAM TO [1] MOIE USZY KRFAFIUY OD TEJ SZTAŃZGIEJ MELODI. DOSTAUAM POTEM FIADOMOŚĆ NA SKAJPA, JEJ TREŚĆ BRZMIAUA TAG:

URABORADZIKEWENSZEŁOMBOKOMBOICHÓJ

TFOI RODZICE SKOŃCZOM O PUŁNOCY JAG JA, CHROŃ ŚEM PSZET SONIKEM I PIKACZU................................................................................................................................. NA CO CZEKASZ IDIOTO/TKO!!!!11??? CHOFAJ ŚEM

I TAK ŚEM STAUO. W NOCY O PUŁNOCY ZAJRZAUAM DO ICH SYPIALNI. ICH GUOWY BYUY ODCIENTE I LESZAUY NA PODŁODZE, TESZ BYUY BIAUE ZE TYMI STRZEMPKAMI MIENSA. ZACZEUAM ZNUF ŚEM DRZEĆ NA CAUY GUOS I SONSIEDZI PONOFNIE MJE OCHSZANILI ZA TO, ALE MIAUAM TO W DUPIE. ODWRUCIUAM ŚEM BY NIE PACZEĆ NA TEN PRZEOKROPNY WIDOG. ONI JUŻ TU BYLI, SONIK I PIKACZU. POKEMON ZAŚMIAŁ ŚEM DEMONICZNIE A SONIK ODCIOŁ MI GUOFEM. I F TEN OTO SPOSUB UMRZYŁAM.

PEFNIE ŚEM ZASTANAWIAĆE JAK TO NAPIASAUAM. PO PROSTU PISAUAM JAKO DUCH, BO MI NA CAUE SZCZENŚCIE KÓRFA LAPTOBA I RÓTERA NJE ROZJEPALI XD!!!!11111ONEONEONEJEDENJEDEN

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki