FANDOM


PEFNEGO TNIA WKURFIŁ MŃIE MUI KALEKA... ZNADŻY KÓRFA KOLEGA AWKIENSTIJ (TAG, BYŁ JEPANYM W DÓPE RUSGJEM KTURY MA F POGOJU ROSWIEŻONE PLAKATY Z PUTINEM I HÓI WIE SKONT JE MA). POZDANOFIUEM POTRZUDŹIDŹ MU GRUBY.EXE!1111!!!1111!!!!ONEONE!11!! TAKI JEST ZE MNIE ZUY CUOFIEG! I ŃJE BYUŁO S TYM PROPLEMÓ, POŃJEWARZ MJEŻKAU OBOG MŃJE. TAG WIENDZ ŻUCIŁEM MU CEGŁOM Z PŁYTOM W OGNO POGOJU TAKI JEZDEM POMYZUOWY! ŃJE WIEĆIAUEM SZE BENDZJE TO MJAUO TAKIE ZUE SGUDKI... OTO JEGO OZDATNI WPIS Z JEGO PEDALSGJEGO PAMIENDNIKA Z VIOLETTOM CZY INNYM GUFNEM.

__________________________________________________________________________________

08/26/69 DROGI PAMIEDNIGU, PISZEM DO ĆJEBIE, POŃJEWARZ JAKIŹ HÓI ŻÓCIŁ MI CEGUOM W OGNO! ALE BYUŁA TAM GRA!111!!!!11!11!ONEONE!!!1! YAAAAAAAY !!!1!!!!1111!!!!! OTRASU JOM OTPALIUEM. INZDAUOLAWUŁA ŚIE 666 SEKUNT I 666 MILISEKUNT!111!11!!!ONEONE!!!11111!!! DZIFNE, ALE JEZDEM DEBILEM I ŃJE WYŻUCE TEGO, BO DARYMOFE. POJAFIŁ ŚIE EGRAN GUFNY GTY WŁONCZYUEM GRE. BYŁO KONTYNUUJ, KTUREGO ŃJE DAUŁO ŚIE KLIGNONDŹ, NOFA GRA, OPCYJE I 666! O DZIFO, ŃJE BYŁO OPDZJI WYJDŹ! ALT+F4 TESZ ŃJE DZIAUAUO!111!!!!111!1! DZIFNE POMYŚLAUEM... ALE CHUJ Z TYM, JESTEM ZA TEMPY RZEBY WYŻUCIDŹ PŻEZ OGNO KOMPUTER, A F OZTADEDŻNOŹĆI PYTE S GROM (TAG ROBIMY F ROSJI). ZAGRAUEM. GRAUEM JAKIMŹ PEDAUEM O PSEŁDOŃIMJE ''PANDA WIELKA'', CZY TAM ''PINDA WIELKA". GDY WYŚIADUEM S SAMOCHODÓ, POŻEDUEM F STRONE JAGIEGOŹ HÓIOWEGO BUDYNGU. BYŁ TAM JAGIŚ GRUBAZ. WYKLONTAŁ NA ŃJEBESPJEDŻNEGO I KLEKOTAU JAJAMI! SZYBGO I SWIŃŃIE CHĆIAUEM POBJEC NA GURE. NAKLE TEN GÓPI GRUBAZ POJAFIŁ ŚIE PŻETEMNOM, ALE ŃJE WYŻUCIŁEM KOMPUTERA ZA OKNO, BO JEZDEM ITJOTOM I BENTE SMIETY BO ŚIE MOTLE (JAG MUI KALEKA... ZNACZY KURWA KOLEGA Z SONSIEDZTFA). JEBUEM MU F RYI A ON MI KURWA JEBANY F DUPE CAP KÓRFA OTTAU!111!!!!1!!!!!!1!!!!!ONE!!!111! NAKLE WYŹFIETLIŁ MI ŹIE JAGBY NAPIZANY HIPER REALISTYCZNĄ KRFIOMMMMMMMMMMMM NAPIS ''TO ZA TAMUTEN WPJERTOL''. ŃJE FIEDZIAUEM O CO CHODZI... O KURWA!!!1!!!!! ON WYCHODZI Z KOMPUTERA!!111!!1 HIPER REALISTYCZNA KREFFFFFFFF MŃIE ZALEFA!1111!11!!!oNEONE!!1!1!!1 QWCFUYHBNWERUIOC BNERIOUFVCBNQWEIOVI JNEDBFUV JBDFVUI RHFDVUY8EIFJVHNIUQERGVBNE

__________________________________________________________________________________

REŻYDA JEGO HÓIOFYCH ZAPIZGUF BYUA ZAMASANA HIPER REALISTYCZNĄ KRFIOMMMMMMMM!!1111!!1!! O NIE... TEN GRUBY HÓI TU IĆIE MŃJE SGFAŁDZIĆ, POBIDŹ I ZAJEBADŹ!111!!!! IUWEFCHNERCGUYBHEWCFUYBHERCVUYHER8FUYCGHERUICGHEURFHCWERIUCFHEIUCHISUDFHCERUIFVHCEIVH BLEEEEULEULEEEEEEE

________________________________________________________________________________________________

Koniec serii tych past :c Nie mam już weny i mi zabrakło bohaterów.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki