FANDOM


TAG NAPRAFTE TO ŃJE BYŁ MUI KOŃIEC PŻYGODY Z GRUBYM (ŃJE,ŃJE SEKSUALNEJ)! PEFNEGO DNIA GDY ŚIE OBUĆIŁEM, BYŁEM F JAGIMŚ GUFNIANYM BUTYNKU I MIAUŁEM PŻY SOPIE KAMERE! TO BYŁ BUDYNEK Z OŁTLASTA! DAMDAM DAM!!!!1111!!111!!!!ONEONE!1!11111111111111111111111111111111111!!!!111!!!1!!!! MŃIEI FIENCEI PAMIENTAŁEM TEN BUTYNEK, ALE NIE CAŁGIEM! BAŁEM ŚIE TYLGO, ŻEPY GRUBY MARIUSZ Z ZAWODU HYDRAULIK MŃIE ŃJE ZNALAZŁ! TO SE KUCNOŁEM I BYŁO ĆIEMNIEIŻE POMIEŻCZENIE... WCHOCE A TU JAKIŚ POBITY NA ŚMIERDŹ PEDAU, A ZA NIM NAPIZ NAPISANY NA CZERFONO JAGBY HIPER REALISTYCZNOM KRFIĄ ''TO SIE DZIEJE Z TYMI, KTUŻY MŃJE SKŻYWCOM''!111!!1111!1!1ONE!!111!1ONE!111111 ALE JA ŃJE FIECIAŁEM RZE GRUBY UMJE PISADŹ! POMYŚLAŁEM, LEL GŁUPI GRUBAS NAUDZYŁ AMA ŚIE PISADŹ I POŻEDUEM DALEI. ITE, A TU MUZYKA KTURA OSNADŻA GRUBEGO (CZYLI PJERCENIE MAMUTA ITP.)!11!!1!111!!!!!111ONEONE!!111!1!!1!!! WIENC GDY TO USŁYŻAUEM TO OTRASU KUCNOUŁYŁAŁYŁEM! ITE, ITE A TU NAKLE, CHOCIARZ ŃJE POFIŃIEN, GRUBY MŃJE ZAUFASZYŁ! UĆIEGAŁEM FIENC I KŻYKNOUŁEM MU SZE BENTE SMIENTY BO ŚIE MOTLE! ASZ TU NAKLE WYSGAKUJE TA PANDA WIELKA CZY PINDA WIELKA I MU SPUŚCIŁ (SPUŚCIŁ BO TO MENSZCZYSNA) WPJERDOL!11!!!!111!!!1ONEONE!!!!!111!1!11111!!1 OT TEGO MOMENDU MJAŁEM SZACUNEG DO PAND WIELKICH. POTEM UĆIEGŁEM SOZTAFIAJONC PANDĘ KTURY SPUŻDŻAU GRUBEMU WPJERDOL. OTFARŁEM TRZWI A ZA BRAMOM BYŁO JAKIEŚ AUTO! BYŁ TO MALUCH CZERFONY JAK HIPER REALISTYCZNA KREFFFFFFFF!11!!11!1!!11!ONEONE!11!!11!!111! PISAUŁO ''WŁAZNOŹĆ SINGWINA PATOXA''... WIENC WZIOUŁEM TO AUTO I UCIEKŁEM!!!!!11!!11111!!11!1ONEONE!11!1111!!11 A POTEM TAG NAPRAFTE OKAZAUO ŚIE ŻE TO BYŁA TA CHOLERYNA GRA, TYLGO ŚIE WCIONGNOŁEM F ŃIĄ BARCO. NA TRUGI DZIEŃ OPUDZIŁEM SIĘ POBITY Z OPUCHNIĘTĄ MORDĄ W ROWIE Z KARTGĄ Z NAPISEM ''TO ZA TEN WPJERDOL, BO BOLAU''

________________________________________________________________________________________________

Jeśli chodzi o Singwina Patoxa, to Satox ogarnie XD

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki